Kurse Fortgeschrittene/ Ìre adhartach

Clas-oidhche

10 tursan, 90 mionad a dh’fhaide

Gàidhlig adhartach   31.5.2023          àireamh cùrsa 331

Mittwochs, 18:30 – 20:00 Neueinsteiger nach Absprache willkommen

Cùrsa air astar

leasan aona-neach tro zoom, Termin nach Vereinbarung

Einzelstunde 45 min. über Zoom

Buthan-Obrach deireadh-seachdaineil/ Wochenendkurse

Di-Sathairne 10:00 – 12:00 agus 14:00 – 16:00 Di-Dòmhnaich 10:00 – 12:00

Gälisch Fortgeschrittene 1 (Aonad 24 und Wiederholung)

            Kursnummer 332

Gälisch Fortgeschrittene 2 (Aonad 25)

          Kursnummer 333

Gälisch Fortgeschrittene 3 (Aonad 26)

               Kursnummer 334

Gälisch Fortgeschrittene 4 (Wiederholung)

        Kursnummer 335

Gälisch Fortgeschrittene 5 (Aonad 27)

               Kursnummer 336

Gälisch Fortgeschrittene 6 (Aonad 28)

                                        Kursnummer 337

Gälisch Fortgeschrittene 7 (Aonad 35)

21mh /22mh den Dàmhair Kursnummer 338

Gälisch Fortgeschrittene 8 (Aonad 38)

30mh den t-Sultain/ 1d den Dàmhair 2023 Kursnummer 339

Gälisch Fortgeschrittene 9 ( Aonad 40)

  Kursnummer 340

Gälisch Fortgeschrittene 10 (cuspair fosgailte)

          Kursnummer 341


zur Anmeldung/Foirm-clàraidh